ستاره‌های جوان و سحابی غبارآلود در ثور

   Nebula

   عکس از لیوید اسمیت

   این مجموعه‌‌ سحابی پر از غبار در فاصله‌ی ۴۵۰ سال نوری از ما و لبه‌ی ابر مولکولی ثور قرار دارد. این عکس تلسکوپی که با ۴۰ ساعت نوردهی گرفته شده، میدان دیدی به اندازه‌ی ۲ درجه را پوشش داده است. در مجموعه‌ی این گاز و غبار می‌توان بعضی از ستاره‌های کلاس T-Tauri را مشاهده کرد. این ستاره‌ها میلیون‌ها سال سن دارند و هنوز در دوران نوجوانی خود هستند. روشنایی آن‌ها متفاوت است و در فازهای آخر فروپاشی گرانشی خود قرار دارند. دمای هسته‌ی آن‌ها درحال افزایش است و در مرکزشان همجوشی هسته‌ای صورت می‌گیرد. آن‌ها درحال رشد هستند و می‌روند که به ستاره‌های کم‌جرم و پایدار رشته‌ی اصلی تبدیل شوند. این ستاره‌ها دقیقا در مرحله‌ای قرار دارند که خورشید ما ۴٫۵ میلیارد سال پیش آن را طی کرد. در سمت چپ عکس می‌توان یکی از این ستاره‌های جوان به نام V1023 Tauri را مشاهده کرد. این ستاره درون ابری زرد رنگ قرار گرفته و در کنار یک سحابی بازتابی آبی به نام Cederblad 30 قرار دارد. درست در بالای آن‌ها سحابی تاریک Barnard 7 دیده می‌شود.

   عکس بزرگتر را در سایت تصویر نجومی روز ناسا ببینید.