نقدها و نمرات پرسونا ۵ منتشر شدند؛ کمال نقش‌آفرینی ژاپنی

      نقدها و نمرات پرسونا ۵ منتشر شدند؛ کمال نقش‌آفرینی ژاپنی

      دو شماره‌ی قبل پرسونا، یعنی قسمت سوم و چهارم، توانستند با مکانیک‌های تازه و داستان خاص و بیادماندنی خودشان، در زمان عرضه سر و صدای زیادی به راه بیاندازند